Over SAB

SAB is een professioneel administratie- en belastingadvieskantoor en verzorgt administraties en (belasting-) adviezen voor bedrijven én particulieren.

SAB is aangesloten bij het Register Belastingadviseurs, een landelijke beroepsgroep van belastingadviseurs. Aansluiting hierbij betekent waarborgen op het gebied van professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid. Onderdeel hiervan is het volgen van permanente educatie zodat u altijd op de hoogte blijft van de fiscale ontwikkelingen in het vakgebied.

In mijn dienstverlening hecht ik veel waarde aan persoonlijk contact. Een grondige kennis van uw bedrijf is daarbij essentieel om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn. Tevens hoog in het vaandel staat duidelijkheid. Duidelijkheid in prijs, werkwijze en communicatie. De derde pijler is flexibiliteit. Dit betekent dat ik ook buiten kantooruren bereikbaar ben. Ik begrijp dat er zich altijd situaties kunnen voordoen waarbij een spoedig advies nodig is.

Ik verzorg uw administratie en advisering naar uw behoeften en ontzorg u van uw administratieve verplichtingen zonder zorgen zodat u zich geheel kunt richten op het ondernemen. Dit kan ook bij u op kantoor als bijvoorbeeld een werknemer ziek is.

Ik verwerk uw administratie in financiële overzichten die ú wenst. Per afgesproken periode worden deze overzichten met u doorgenomen zodat indien nodig tijdig op bepaalde situaties kan worden ingespeeld en /of ingegrepen.

Download de algemene voorwaarden.